Pensioen

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, maar ook uw pensioen moet u bij een echtscheiding goed regelen. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Aanspraak ouderdomspensioenrechten partner

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Het komt hier op neer dat er wettelijk altijd aanspraak bestaat op een deel van de pensioenrechten van de ander. Regelt u niets met elkaar dan is de wet van toepassing. Een andere mogelijkheid is om over en weer geheel af te zien van elkaars pensioenrechten. Dat kan bijvoorbeeld de praktische oplossing zijn als u allebei een gelijkwaardige pensioenregeling heeft. De pensioenuitvoerder kan het te verdelen ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeren aan u en uw ex-partner. Daarvoor is nodig dat u de pensioenuitvoerder informeert over uw echtscheiding. U moet dat doen binnen twee jaar na de scheiding met een speciaal daarvoor bestemd formulier.
Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden kan uw situatie anders zijn. De mogelijkheid bestaat dat er in de huwelijkse voorwaarden iets anders bepaald is over de pensioenrechten. Bij echtscheidingen op of na 1 mei 1995 wordt het pensioen altijd verdeeld, dus ook bij koude uitsluiting, tenzij de Wet VPS expliciet niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of scheidingsconvenant. Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden en is de koude uitsluiting overeengekomen dan is het pensioen niet verdeeld.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat iemand zelf opgebouwd heeft en zo uitgebreid mogelijk heeft kunnen maken als hij of zij wilde. Het is persoonsgebonden en hoeft daarom niet verdeeld te worden. Hier kunt u dus geen aanspraak op maken als u gaat scheiden.
Pensioenen zijn altijd lastig. Er zijn veel regels waar u rekening mee moet houden. Laat u hierover goed door uw advocaat informeren!