Tot de dood ons scheidt?

Over een huwelijk denken mensen vaak goed na. Het is ook niet niks: elkaar trouw beloven in goede tijden en slechte tijden, totdat de dood u scheidt. Maar soms eist de tijd zijn tol en blijkt het leven sterker dan de leer en is een huwelijk niet te redden. Ook over een scheiding denken mensen vaak goed na. Het is immers niet niks om wat aanvankelijk een droom leek op te geven. Maar anders dan bij een huwelijk weten veel mensen niet zo goed wat ze moeten nadat ze het besluit hebben genomen dat hun huwelijk niet meer te redden is.

Echt Gescheiden!

Op deze website willen wij u een aantal handreikingen geven om met zo weinig mogelijk kleerscheuren een scheiding tot een bevredigend eind te brengen. De deskundige advocaten van Avinci lossen de problemen op en loodsen u door de echtscheiding heen. Zodat u dan kunt zeggen: en nu ben ik Echt Gescheiden!

Overlegscheiding of eenzijdige scheiding?

In de eerste plaats moet u een keuze maken tussen een “overlegscheiding” en een “vechtscheiding”. Net als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, hebben de advocaten van Echtgescheiden.nl / Avinci Advocaten gemerkt dat wanneer het huwelijk stuk is, maar u nog wel redelijk met elkaar kunt overleggen het in alle gevallen de voorkeur verdient om voor een overlegscheiding te kiezen. De ervaring leert dat veel afspraken die u zelf maakt meer draagvlak hebben wanneer u die afspraken zelf maakt. Dat maakt niet alleen de scheiding makkelijker, maar ook de periode daarna. Maar het kan ook zijn dat een huwelijk reddeloos verloren is en er geen redelijk overleg meer mogelijk is. In dat geval kan het de beste optie zijn om de messen te slijpen en er het beste resultaat voor de toekomst uit te slepen. Ook in dat geval kunnen de advocaten van Avinci Advocaten u tal van nuttige handvatten aanreiken.

Mediation!

Indien u in onderling overleg de gevolgen van de (echt)scheiding wilt regelen, ook als u het (nog) niet met elkaar eens bent hoe de regeling moet luiden, kunt u zich allebei door één onafhankelijk scheidingsmediator laten begeleiden. Voorafgaand aan de mediation zullen partijen zogenaamde werkafspraken maken vastgelegd bij mediationovereenkomst. Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, waarbij met volledige vrijwillige bereidheid van beiden, in vertrouwen en onder geheimhouding met behulp van een mediator tot een gezamenlijke oplossing van de gevolgen en geschillen wordt gekomen, waarbij ieders belangen zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Mediation biedt de mogelijheid om op een redelijke en verantwoorde wijze uit elkaar te gaan en leidt tot oplossingen met een optimaal draagvlak en hoge acceptatie. Bent u op zoek naar meer informatie over mediation, klik dan hier.