Voor de scheiding

Als u de beslissing heeft genomen om te scheiden en goed overleg lukt niet, dan moet u van tevoren over een aantal zaken nadenken. Denk aan uw garderobe, denk na over woonruimte: zorg voor een alternatief of denk na over argumenten waarom u juist het voorlopige alleenrecht op de echtelijke woning zou moeten krijgen en wellicht in een later stadium de hypotheek kunt overnemen. Lees hier verder!

Voorlopige Voorzieningen

Bij een eenzijdige echtscheiding is het gebruikelijk dat er vooruitlopend op de eigenlijke scheidingsprocedure door de rechter tijdelijke beslissingen wordt genomen, de “voorlopige voorzieningen”. Vooruitlopend op de eigenlijke scheiding velt de rechter velt een tijdelijk oordeel over zaken als partner- en kinderalimentatie, de woonplaats van de kinderen, een omgangsregeling en het gebruiksrecht van de echtelijke woning. Deze “voorlopige voorzieningen” blijven van kracht totdat de rechter uiteindelijk de definitieve beslissingen neemt. Vaak is de eerste klap een daalder waard. Lees hier verder over Voorlopige Voorzieningen.

Maritaal Beslag

Indien partijen elkaar geheel niet meer vertrouwen en er vrees is dat de één bestanddelen uit de huwelijksgoederengemeenschap van de ander zal vervreemden, dan biedt de wet de mogelijkheid van het leggen van maritaal beslag op de huwelijksgoederengemeenschap. Hierdoor wordt de hele situatie als het ware ‘bevroren’. Lees hier verder!

Tijdens de eigenlijke echtscheidingsprocedure

Bij de eigenlijke echtscheidingsprocedure gaat het enerzijds over dezelfde onderwerpen die aan de orde komen bij de voorlopige voorzieningen, dus de kinder- en partneralimentatie, omgang en woonplaats van de kinderen. Anderzijds speelt de boedelverdeling van de huwelijks gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden een grote rol. In deze fase is vooral van belang wie uiteindelijk in deechtelijke woning blijft wonen en wie -in geval van een koopwoning- de ander uitkoopt. Verder wordt hetouderschapsplan in deze fase vastgesteld, om daarin – verplicht -afspraken over de kinderen vast te leggen. Op deze pagina leest u verder!

Na de scheiding

Na de echtscheidingsfase zijn de kaarten verdeeld. Maar net zoals u bij het aangaan van het huwelijk dacht, dingen blijken toch te kunnen veranderen. U vindt een nieuwe liefde of uw ex-partner gaat opnieuw samenwonen. Uw ex-partner krijgt een promotie op zijn werk of u wint de loterij. Dat kan invloed hebben op zaken die al geregeld waren zoals omgangsregelingen verdeling van de zorg- en contactregeling of alimentatie. Het is zaak om op dit punt de vinger aan de pols te houden. Als er iets veranderd is of moet worden, lees dan hier verder.

De kosten

Het is belangrijk om de kosten van de echtscheiding goed in de gaten houden. De situatie “operatie geslaagd, maar de patiënt is overleden”, moet voorkomen worden. Desondanks is het erg lastig om vooraf een precieze inschatting van de kosten te maken. De advocaten van Avinci Advocaten garanderen u wel dat zij een scherp en concurrerend uurtarief hanteren gebaseerd op het adagium ‘value for money’ en zij met u een kosten-baten analyse maken voor er belangrijke proces-beslissingen worden genomen. Avinci Advocaten is ingeschreven bij de Orde van Advocaten alsmede bij de Raad voor Rechtsbijstand. Lees hier verder.