Tijdens de echtscheiding

Bij de procedure over de daadwerkelijk echtscheiding gaat het enerzijds over dezelfde onderwerpen die aan de orde komen in de voorfase aan de daadwerkelijke scheiding, bij de voorlopige voorzieningen, dus de kinder- en partneralimentatie, omgang en woonplaats van de kinderen. Anderzijds speelt de boedelverdeling van de huwelijks gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden een grote rol. Daarbij gaat het niet alleen over de verdeling van de potten en de pannen. In deze fase is vooral van belang wie uiteindelijk in de echtelijke woning blijft wonen en wie -in geval van een koopwoning- de ander uitkoopt. Daarbij speelt de financiering een belangrijke rol, maar dat hangt vaak onverbrekelijk samen met zaken als alimentatie of het afzien daarvan. Ook de verdeling op andere vlakken van bijvoorbeeld auto’s, de caravan, een tweede huis en opgebouwde pensioenrechten komen hierbij aan de orde. In het geval van huwelijkse voorwaarden moet worden bezien of de verplichtingen zijn nagekomen en wat de consequenties zijn. Wie heeft waar recht op of kan daar eventueel een beroep op doen.
Dit alles wordt nog veel belangrijker -en ingewikkelder- wanneer één van u beiden zelfstandig ondernemer is, persoonlijke beslissingen werken dan immers ook door op het zakelijke vlak.Verder wordt het ouderschapsplan in deze fase vastgesteld. Het is verplicht dat afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat gaat over de zeggenschap over de kinderen, waar ze wonen, hoeveel alimentatie er moet worden betaald en wanneer de kinderen contact met vader en moeder hebben. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moeten zij bij het opstellen van het ouderschapsplan worden betrokken.Met de beslissingen die door de rechter worden genomen moet u vaak nog jarenlang vooruit. Het is dus niet alleen in uw belang om in deze fase de zaken goed te regelen, maar ook in het belang van de kinderen. Meer dan u hebben zij immers geen invloed op wat er gebeurd en is het in hun belang dat de regeling die tot stand komt werkbaar is voor hen. Zaak dus om in deze fase de bal op eigen helft te houden. Het is daarbij belangrijk dat een advocaat die verstand en kennis van zaken heeft u terzijde staat. Het gaat om een specialist, een advocaat die zich heeft toegelegd op het personen- en familierecht. De fase na een huwelijk kan aanzienlijk langer zijn dan het huwelijk zelf, dus de consequenties van de afwikkeling van het huwelijk kunnen lang nagalmen. Doe u zelf niet tekort en laat een advocaat met kennis en toewijzing aan het personen- en familierecht uw belangen behartigen, zodat uw weet dat de strijd met de beste wapenen wordt aangegaan. Neem contact met ons op!