Maritaal Beslag

De verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding verloopt lang niet altijd probleemloos. Het gevaar bestaat dat de (gewezen) echtgenoten goederen aan de gemeenschap onttrekken door ze bijvoorbeeld te verbergen of te vervreemden.
Indien partijen elkaar geheel niet meer vertrouwen en er vrees is dat de één bestanddelen uit de huwelijksgoederengemeenschap van de ander zal vervreemden, dan biedt de wet de mogelijkheid van het leggen van maritaal beslag op de huwelijksgoederengemeenschap. Hiervoor dient de advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen en na verkregen verlof de deurwaarder opdracht te geven om het beslag te leggen.
Zodra het beslag gelegd is, mogen de beslagen bestanddelen niet verkocht worden, het wordt de beslagen echtgenoot verboden om goederen aan de huwelijksgemeenschap te onttrekken. Dit is overigens een vrij ingrijpende maatregel.  Onttrekkingen die desondanks plaatsvinden worden – in beginsel – door het beslag geblokkeerd.