Voor de echtscheiding

Als u -al dan niet gezamenlijk- heeft besloten dat uw huwelijk niet meer levensvatbaar is, dan is het zaak om na te gaan denken hoe u uw leven vorm wilt geven voor de toekomst. De belangrijkste onderwerpen waar u voor uzelf over na moet denken -en met uw partner over moet praten- zijn: partneralimentatie, de echtelijke woning, en de omgang met de kinderen (ouderschapsplan; Zorg en Contact regeling). Gezamenlijke echtscheiding.

Tijdens de echtscheiding – voorlopige voorzieningen

In deze fase spreken we uitvoerig over alle relevante onderwerpen, daaronder de verdeling van pensioenrechten, de hoogte en duur van de (kinder/partner-) alimentatie, het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, de opbouw verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen en eventueel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Voor de duur van de procedure kunnen er afspraken worden gemaakt over wie in de echtelijke woning blijft wonen, waar de kinderen voorlopig zullen wonen, over de kinderen en partneralimentatie, en al verder afspraken die nodig worden geacht. Indien hierover in goed overleg geen afspraken zijn te maken, dan kan in een voorlopige voorzieningen procedure de rechtbank worden verzocht hieromtrent een uitspraak te doen.

Kosten van de huishouding tijdens de procedure

Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld: wie betaalt de boodschappen, woonlasten, gas en ellectriciteit, verzekeringen, etcetera? Lees hier verder!

Na de echtscheiding

Welke zaken spelen er nog na de echtscheidingsprocedure die u in goed overleg hebt doorlopen? Afwikkeling van het ouderdomspensioen wellicht, de indexering van de alimentatie, of een wijziging van uw inkomen. Lees hier verder.

Werkwijze – en de kosten

Het is zaak om in het proces van een echtscheiding losse juridische eindjes te voorkomen. Ons doel is te bereiken dat u “echt gescheiden” bent. Dat wil zeggen dat tijdens de echtscheiding alle onderwerpen aan bod komen en geregeld worden die later voor problemen zouden kunnen zorgen. Wij werken goed en zorgvuldig in uw belang. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. Wij zijn geen prijsvechters; wij leveren deugdelijk en kwalitatief werk tegen een eerlijke prijs. Lees verder.