U gaat scheiden en vraagt zich af wie zolang welke kosten betaalt?

Bijvoorbeeld: wie betaalt de boodschappen? Wie betaalt de hypotheek tijdens de echtscheidingsprocedure?

Tijdens het huwelijk heeft u de huishoudelijke kosten waarschijnlijk samen met uw partner gedeeld. Met huishoudelijke kosten worden de boodschappen, woonlasten, gas en electriciteit, verzekeringen etc. bedoeld. In de meeste gevallen wordt dit van een gezamenlijke rekening betaald.
Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld?

Beiden blijven in de woning

Als u allebei in de woning blijft wonen, dan moet u de kosten ook samen blijven voldoen. Het is verstandig om een gezamenlijke rekening aan te houden waarvan de kosten worden voldaan. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de kosten worden voldaan naar verhouding van ieders inkomen.

Een van beiden blijft in de woning

Als één van u beide in de woning blijft dan wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen de eigenaarslasten en gebruikerslasten.De gebruikerslasten zoals gas, water en licht, telefoonkosten en dergelijke komen meestal voor rekening van de gebruiker, dus bijvoorbeeld degene die in het huis woont. De boodschappen doet u toch al apart, zodat dat vaak vanzelf wordt opgelost.De eigenaarslasten, zoals de hypotheekrente en de verzekeringen blijft u vaak wel samen (50/50) voldoen totdat de echtscheiding geregeld is en alles is verdeeld. Daarnaast is het mogelijk om af te spreken dat de gebruiker van de woning aan de niet-gebruiker een redelijke vergoeding betaalt, de gebruikersvergoeding.

Omdat over dit onderwerp vaak (onnodige) discussies ontstaan is het verstandig om een advocaat te vragen om advies over hoe u de tijdelijke verdeling van de kosten van het huishouden het beste kunt regelen. Probeer altijd praktisch te zijn en redelijk.