Na de echtscheiding

Als er tijdens de echtscheiding goede afspraken gemaakt zijn en die helder en eenduidig zijn opgenomen in een convenant, zult u Avinci Advocaten bijna niet meer nodig hebben.
Als er in het convenant afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de ouderdomspensioenen, dan zorgt Avinci Advocaten er voor dat u de juiste formulieren ontvangt om de verdeling door de pensioenuitvoerders te laten uitvoeren.
Iets wat ieder jaar terugkomt is de wettelijke indexering van de alimentatie. Als u dat wenst kan Avinci Advocaten u ieder jaar op de hoogte houden van dit percentage, zodat u altijd weet wat de actuele alimentatie is.
Alleen als zich ingrijpende wijzigingen voordoen in uw leven zullen die mogelijk nog gevolgen hebben voor uw echtscheiding. Als u of uw voormalig partner gaat samenwonen zal dat in de regel gevolgen hebben voor de alimentatie. Ook als er een aanzienlijke wijziging in uw inkomen optreedt bij uw of uw voormalig partner kan dat reden zijn om tot een aanpassing van de alimentatie te komen. Ook in dergelijke gevallen kan Avinci Advocaten u bijstaan.