De ondernemer zal meestal zijn bedrijf willen voortzetten.

Wellicht is een waardering nodig, vanwege de verdeling of verrekening.

Verder speelt het inkomen uit de onderneming een rol bij de bepaling van de alimentatie. Het voortbestaan van de onderneming is vaak in het belang van u beiden. Zonder onderneming is er geen inkomen en dus ook geen alimentatie!

Dit pleit voor een reële waardering van de bezittingen van de onderneming. Er is extra aandacht nodig voor een eventueel bedrijfskrediet. Het kan zijn dat het krediet is gekoppeld aan de woning van u en uw ex-partner of dat u het krediet op uw en op de naam van uw ex-partner staat