Bij scheiding: de VOF / Man-vrouw firma

Wanneer u samen met uw ex-partner een Vennootschap onder Firma (VOF), dan vaak ook wel een man-vrouw firma genoemd, is de scheiding lastiger.
Het is in ieder geval duidelijk dat de onderneming verdeeld moet worden in de scheiding.
Zijn er nog andere zakelijke partners betrokken bij de VOF, dan is alleen uw deel en/of dat van uw ex-partner onderdeel van de scheiding.
Als u niet met uw ex-partner verder wilt in het bedrijf, dient u duidelijkheid te krijgen over de waarde van de onderneming. De ene partner zal de andere partner dan moeten uitkopen.
Over de waarde van een onderneming is veel discussie mogelijk. U kunt voor het bepalen van de waarde van de onderneming een beroep doen op de accountant van het bedrijf, maar u kunt ook een externe accountant inschakelen. Zie verder op deze website de pagina waardering van onderneming.
Willen jullie beide de onderneming blijven voortzetten, dan is het raadzaam hier duidelijke afspraken over te maken.
Op basis van jarenlange ervaring en deskundigheid staan wij u hierin graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.