Eigen onderneming – pensioen in eigen beheer

U kunt als directeur-grootaandeelhouder van uw BV uw pensioen in eigen beheer opbouwen. Daar zitten voor- en nadelen aan. Als u ervoor gekozen heeft het pensioen in eigen beheer op te bouwen, houdt dit in dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen opneemt.

Scheiden en pensioen in eigen beheer

Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer jullie uit elkaar gaan. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt. Het ligt voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten. Vandaar dat vaak gevraagd wordt om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar.
De reservering op de balans is niet altijd een reëel gevulde spaarpot. Vaak is het geld gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel lastig zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten.

Waardering pensioen in eigen beheer

Daarnaast is het nog de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening is te berekenen welk bedrag afgestort moet worden.

Wat nu als het geld niet in de onderneming aanwezig is

Als de BV de middelen niet heeft om af te storten en niet aan geld kan komen, kunnen andere afspraken gemaakt worden tussen de partners. Bijvoorbeeld dat afstorting op een later tijdstip plaatsvindt. Of dat het pensioen wordt verrekend met een lijfrente of ander vermogen. De Scheidingsplanner kan u adviseren wat in uw geval de beste oplossing is voor beide partners.