Eigen onderneming – gouden handdruk

Als u met uw bedrijf bent gestart met de ontslagvergoeding van een van uw vorige werkgevers (gouden handdruk), dan valt de destijds ontvangen ontslagvergoeding mogelijk ook onder het te verdelen of verrekenen vermogen. Dit hangt er vanaf of u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden en of er sprake is van zeer persoonlijke (ook wel ‘verknochte’ genoemd) goederen. Over de vraag of een gouden handdruk een verknocht goed is lopen de meningen uiteen.

Wat is een gouden handdruk

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding. U kunt met een gouden handdruk meerdere dingen doen:

– u kunt de ontslagvergoeding laten uitkeren, u betaalt dan direct inkomstenbelasting;

– u laat de ontslagvergoeding bij een verzekeraar storten in een stamrechtverzekering en krijgt daar
in de toekomst uitkeringen van, bijvoorbeeld om uw pensioen aan te vullen;

– u laat het geld storten in een door u opgerichte stamrecht BV. U krijgt in de toekomst uitkeringen
van de Stamrecht BV. In de BV kunt u met het geld beleggen of u kunt het geld gebruiken om een
onderneming te starten;

– u kunt de gouden handdruk onderbrengen bij banksparen.

Ontslagvergoeding en scheiden

Wanneer u de ontslagvergoeding heeft laten uitkeren, is het onderdeel van het gezamenlijke vermogen en u kunt u dit eenvoudig verdelen, als er tenminste gedeeld moet worden.

Stamrechtverzekering en scheiden

Wanneer u de ontslagvergoeding heeft gestort bij een verzekeraar en het valt in de verdeling, dan zal de waarde moeten worden opgevraagd. Deze waarde kan vervolgens verrekend worden.

Stamrecht BV en scheiden

Als er sprake is van een stamrecht BV, zullen zowel afspraken gemaakt moeten worden over de BV zelf (waardering) als over de stamrechtaanspraak die er is op de BV.