Eigen onderneming: waardering

Als de onderneming verdeeld of verrekend moet worden, is het de vraag welke waarde de onderneming heeft.

Waarde onderneming bepalen

Er zijn veel verschillende methoden om de waarde van een onderneming te bepalen. Je kunt kijken naar de bezittingen en schulden (activa en passiva). Of je neemt bijvoorbeeld als uitgangspunt wat het rendement is van de onderneming, of het toekomstige rendement. Of er wordt beoordeeld hoe de cash flow is. Verder is het de vraag wie de waarde van de onderneming bepaalt. In eerste instantie wordt wel eens aan de accountant gevraagd om een waardering op papier te zetten. Maar meestal is het beste om samen met uw ex-partner een onafhankelijke derde de opdracht te geven een waardering op papier te zetten. In het kader van de echtscheiding begeleiden wij u bij dit traject. U behoudt derhalve één aanspreekpunt voor de gehele echtscheiding.

Jaarcijfers

Het startpunt voor de waardering ligt in de jaarcijfers, bijvoorbeeld van de laatste drie jaar van een onderneming. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen van de onderneming. Er wordt gekeken naar:

– de balans: de balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op een bepaald moment;

– de winst- en verliesrekening: de W&V-rekening toont de opbrengsten en de kosten over een
bepaalde periode;

– de toelichting op de balans en W&V-rekening.

Beoordelen financiële gegevens onderneming

Aan de hand van de jaarcijfers kan een eerste beeld gevormd worden over de waarde van de onderneming. Vervolgens is aanvullende informatie nodig over de prognose voor het komende jaar, de marktomstandigheden, etc. De onafhankelijke derde die de bedrijfswaardering uitvoert, zal bij deze aspecten stilstaan.
Avinci Advocaten heeft een uitgebreid netwerk met financiele specialisten. Wij kunnen u daarmee in contact brengen. In het kader van de echtscheiding ontzorgen wij u van alle zorgen, en kunnen voor u deze contacten onderhouden. Neem vrijblijvend contact met ons op!