Ouderlijk gezag over de kinderen

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Omgangsregeling

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar.

Kinderalimentatie

Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Kinderalimentatie heeft betrekking op de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter uw zaak niet in behandeling.

Co-ouderschap

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij u of bij uw ex-partner gaan wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft.