Co-Ouderschap

Bij een scheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij u of bij uw ex-partner gaan wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.
Co-ouderschap is een concrete invulling van de omgangsregeling. Deze manier van omgang kan worden afgesproken in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Invulling co-ouderschap

U kunt afspreken dat de kinderen de ene week bij de vader zijn en de andere week bij de moeder, het is echter ook mogelijk om de week te delen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld van zondag tot woensdag bij de moeder van woensdag tot zondag bij de vader. Altijd geldt: maak alleen die afspraken met elkaar die u allebei ook kunt nakomen! De kinderen zijn het belangrijkste! Raadpleeg een advocaat voor goede tips en mogelijkheden.

Co-ouderschap en communicatie

Het is wel goed om te weten dat voor een co-ouderschapregeling het uitermate belangrijk is dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Dit vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar als ouders. Helaas is dat vaak een probleem bij een echtscheiding, zeker in de beginfase van het scheiden. Het is daarom belangrijk om met elkaar van te voren heel goed de voor – en nadelen van een co-ouderschapregeling af te wegen.

Wat is anders bij co-ouderschap?

Voor de kinderen is co-ouderschap een omgangsregeling waaraan ze kunnen wennen. Het voordeel is dat ze beide ouders evenveel blijven zien, maar heel veel verschil met een andere omgangsregeling is er uiteindelijk niet voor de kinderen. Het is maar net waar ze aan wennen.
Waar u wel rekening mee moet houden bij co-ouderschap is de belastingdienst en de SVB.

SVB en Belastingdienst

De ene overheidsinstantie erkent co-ouderschap wel, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de kinderbijslag uitkeert. De kinderbijslag wordt dan door tweeën gedeeld.
De belastingdienst redeneert weer anders. Die geeft de heffingskorting aan degene bij wie het kind het langst woont per jaar. U zult over de heffingskorting met uw partner afspraken moeten maken.
Als u graag co-ouderschap voor uw kinderen wilt maar erg twijfelt over de financiële gevolgen dan vraagt u ons om hulp. Uw advocaat kan u meer vertellen over de financiële consequenties van co-ouderschap.