Omgang met de kinderen

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar.
Tijdens de echtscheidingsprocedure zullen er afspraken gemaakt moeten worden voor een omgangsregeling tussen de kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen. In eerste instantie is het de keuze van de ouders (en kinderen) zelf hoe ze deze omgangsregeling willen vastleggen. Vaak is de standaard omgangsregeling 1 keer per twee weken een weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een omgangsregeling in de vorm van co- ouderschap en een uitgebreide omgangsregeling vast te laten leggen. Een omgangsregeling kan standaard zijn maar ook maatwerk. Daarbij is ook het ouderschapsplan van belang.

Omgang: de ‘Zorg en Contact regeling’

In principe bent u als ouders vrij om zelf te bepalen welke omgangsregeling u wenst. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten.
Het is mogelijk om te kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling waarbij één keer per twee weken omgang plaatsvindt en de helft van alle vakanties en feestdagen. De vakanties en feestdagen worden dan niet verder vastgelegd maar in onderling overleg geregeld. Vooral bij ouders die nog goed communiceren is dat mogelijk.
Het kan ook zijn, om verschillende redenen, dat ouders graag willen dat alles is vastgelegd in de omgangsregeling. Dan is het mogelijk om een maatwerkregeling af te spreken. Raadpleeg een advocaat wat betreft de mogelijkheden. Het belangrijkste van een maatwerkregeling is dat de uitvoering van zo’n regeling uiteindelijk voor iedereen praktisch haalbaar is. Denk daarom goed na voordat u een regeling afspreekt. Met name voor de kinderen is het heel vervelend en belastend als afspraken steeds moeten worden afgezegd of wijzigingen worden doorgevoerd.

Co-ouderschap

Een andere vorm van een omgangsregeling is het co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen de kinderen evenveel bij beide ouders. De omgang is dan dus 50%-50% verdeeld. Ook hierbij zijn weer verschillende mogelijkheden om uitvoering te geven aan de omgangsregeling. Zo kunnen de ouders afspreken dat de kinderen de ene week bij de vader zijn en de andere week bij de moeder. Het is echter ook mogelijk om de week te delen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld van zondag tot woensdag bij de moeder van woensdag tot zondag bij de vader.
Het is wel goed om te weten dat het heel belangrijk is voor een co-ouderschapregeling dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar. Helaas is dat vaak een probleem bij een echtscheiding, zeker kort na de scheiding. Het is daarom belangrijk om heel goed de voordelen en nadelen van een co-ouderschapregeling van tevoren af te wegen. Overleg met ons!

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen in een echtscheidingprocedure. In dit ouderschapsplan worden de regelingen omtrent de kinderen vastgelegd. Het gaat dan om de zorgregeling (omgangregeling), belangrijke beslissingen die genomen moeten worden over de kinderen zoals school, dokter, kapper etc, en financiële regelingen. Om te zorgen dat ouders voor de uiteindelijke echtscheiding hierover afspraken maken heeft de overheid het ouderschapsplan als vereiste voor het starten van een echtscheidingsprocedure ingesteld. Voordeel is dat dan ook meteen alles geregeld is en vastgelegd kan worden.

Omgangsregeling met andere personen

Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat het wettelijk recht op omgang ook geldt voor die personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het kind staan. Daarbij moet u denken aan familieleden die het kind goed kent (bijv. opa en oma), of verzorgers die het kind langer (meer dan een jaar) gekend heeft. Een rechter zal wel altijd kijken of er inderdaad sprake is van een intieme band, een familieband alleen is niet genoeg. Voor grootouders geldt, dat ze een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind. Neem contact met ons op!