In het ouderschapsplan moet u alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen vastleggen. Het belang van de kinderen staat voorop! Het gaat dan om de omgangsregeling en belangrijke beslissingen die genomen moeten worden over de kinderen over bijv. schoolkeuze, medische behandeling etc. Daarnaast komen de financiële regelingen ook in het ouderschapsplan terug. Om te zorgen dat ouders voor de echtscheiding hierover afspraken maken heeft de overheid het ouderschapsplan als vereiste voor het starten van een echtscheidingsprocedure ingesteld. Voordeel is dat dan ook meteen alles geregeld is en vastgelegd kan worden met betrekking tot de kinderen. Wat staat er in een ouderschapsplan?U en uw ex-partner kunnen zelf bepalen hoe uitgebreid u alles in het ouderschapsplan gaat behandelen, maar een aantal onderdelen zijn verplicht:
Een overzicht waarin alle zorg- en opvoedingstaken uitgewerkt zijn
  • De alimentatie die u of uw ex-partner gaat betalen voor de opvoeding van de kinderen
  • Financiële afspraken over bijzondere kosten
  • Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijv. schoolkeuze, medische behandeling, spaarrekeningen
  • De omgangsregeling
  • Afspraken over de manier waarop u en uw ex-partner elkaar zullen informeren

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Als de kinderen oud genoeg zijn, dan kunt u de kinderen betrekken in het ouderschapsplan. Omdat het opstellen van een ouderschapsplan best moeilijk kan zijn is het verstandig om hierbij hulp te vragen aan een advocaat. Die kent de praktische implicaties van zo’n plan en kan u beiden goed adviseren, zodat problemen achteraf kunnen worden voorkomen.

Aanpassen ouderschapsplan

Als het ouderschapsplan eenmaal is opgesteld is het de bedoeling dat de ouders een aantal keer per jaar het ouderschapsplan bespreken. Wanneer de omstandigheden veranderd zijn, dan kan het ouderschapsplan in goed overleg worden aangepast.