Tarieven & kosten

Bij een echtscheiding krijgt u in principe te maken met de volgende kosten:

Griffierechten

De hoogte van deze bedragen kunt u terug vinden op de website van de rechtbank, het griffierechtschema.

Deurwaarderskosten

Doorgaans zal het verzoekschrift tot echtscheiding door de gerechtsdeurwaarder aan uw aanstaande ex-echtgenot(e) moeten worden ‘betekend’. De kosten hiervoor zijn ongeveer een bedrag van EUR 90,-.

Bijzondere situatie: Maritaal beslag

Mogelijkerwijs wenst u maritaal beslag te leggen. Zie hiervoor onze pagina Maritaal Beslag. Voor het leggen van een dergelijk beslag dient uw advocaat toestemming te vragen aan de Rechtbank. Met deze toestemming (het ‘beslagverlof’) wordt de deurwaarder op pad gestuurd om feitelijk het beslag te gaan leggen, bijvoorbeeld onder de bank waar de bankrekeningen lopen, of op de echtelijke woning, of de inboedel daarvan. U moet rekening houden met een geschat bedrag aan deurwaarderskosten, griffierechten en advocaatkosten van EUR 900,- à ad EUR 1500 exclusief BTW en kantoorkostenVraag uw advocaat om hulp en begeleiding!

Advocaatkosten

Van de financiële kant van uw zaak maken we graag maatwerk. Met maatwerk bedoelen we dat de in rekening te brengen kosten worden gematcht met uw verzoek om rechtsbijstand en het belang van uw zaak. Er is altijd duidelijkheid over wat de kosten zijn door heldere tevoren gemaakte afspraken en is er altijd inzicht in gemaakte kosten. Zo is iedere declaratie standaard voorzien van een urenspecificatie.
Er bestaan de volgende mogelijkheden:
  • Uurtarief: In principe werkt de advocaat op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de moeilijkheid van uw zaak, en kwalificatie en specialisatie van de betrokken advocaat loopt het uurtarief van EUR 150,- tot EUR 220,- exclusief kantoorkosten en BTW. Vanzelfsprekend zal de maandelijkse declaratie altijd met deugdelijke urenspecificatie vergezeld gaan. En we schrijven de tijd niet met een vork. Bij iedere declaratie zal altijd een urenspecificatie gevoegd zijn, zodat u weet welke tijd aan welke werkzaamheden is besteed.
  • Fixed fee: een vast bedrag voor de gehele zaak (of delen daarvan). We kunnen afspreken om werkzaamheden tegen een van te voren overeengekomen bedrag te verrichten. In dat geval geeft uw advocaat aan, na bestudering van uw zaak, tegen welk bedrag zij hun expertise inzetten. Een dergelijke vaste prijsafspraak is bindend voor beide partijen. Op deze manier komt u nooit voor vervelende verrassingen te staan. We spreken in goed overleg een vaste prijs af voor onze werkzaamheden, ongeacht hoeveel uren werk er in dat probleem gaat zitten. Dan weet u waar u aan toe bent.

Wij leggen het u graag uit.