Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Staat er een verrekenbeding in uw voorwaarden? Heeft u jaarlijks alles met uw partner verrekend?

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden heeft u voor of tijdens het huwelijk afgesproken wat van wie is. De ander kan hier bij een scheiding geen aanspraak op maken. Er zijn verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden en afhankelijk daarvan kan uw advocaat bepalen hoe alles verdeeld moet worden. Het kan zijn dat u helemaal geen bezittingen samen heeft, maar meestal zijn toch een aantal bezittingen gemeenschappelijk.
Bent u niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd, ga dan naar de pagina over gemeenschap van goederen.

Verdeling huis

Als u woont in een koophuis dat geregistreerd staat op naam van één van beide partners hoeft het huis niet verdeeld te worden. Het is dan van de partner op wiens naam het huis staat. Als het huis op beide namen is geregistreerd moet het huis wel verdeeld worden, net zoals bij de gemeenschap van goederen.

Verdeling schulden

Over het algemeen geldt bij huwelijkse voorwaarden dat ieder de schulden behoudt die op zijn of haar naam staan. Wanneer de schulden zijn gemaakt maakt niet uit. Het kan natuurlijk zijn dat u gezamenlijk een schuld bent aangegaan, bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Deze schuld moet eerlijk worden verdeeld over beide partners.

Verdeling inboedel

Vaak is er bij de huwelijkse voorwaarden een lijst gevoegd met spullen die elke partner inbrengt in het huwelijk. Bij een scheiding houdt u beiden de spullen die daar op staan. Vaak is echter zo dat spullen kapot zijn gegaan of verouderd en dat u samen nieuwe spullen heeft gekocht. Deze spullen moeten eerlijk worden verdeeld.

Verdeling verzekeringen

Ook voor de verzekeringen geldt dat alles wat slechts op naam van één partner staat bij deze partner blijft. Maar ook hier is het heel goed mogelijk dat u verzekeringen op beide namen heeft afgesloten. Verzekeringen die een zekere waarde vertegenwoordigen, zoals een levensverzekering, beleggingsverzekering of lijfrente en die op beide namen zijn afgesloten moeten worden verdeeld.

Verrekenen

In de meeste huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Verrekenen werkt heel anders dan verdelen en is soms een lastige materie. In het verrekenbeding staat dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft, zodat ieder een gelijk deel van de inkomsten over houdt. Probleem is dat de meeste partners die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd niet jaarlijks met elkaar verrekenen. Dat leidt dan achteraf tot discussies en problemen. Is verrekening een issue, raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat. Dat kan u veel geld opleveren c.q. besparen!