Heeft u een koophuis? Zijn er schulden?

Bij een echtscheiding worden de bezittingen van u en uw ex-partner verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moeten alle bezittingen eerlijk worden verdeeld (50/50). Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd ligt het anders en bepaalt de akte van huwelijkse voorwaarden de spelregels voor de verdeling.

Het huis

Als u een koopwoning heeft moet besloten worden wat ermee gaat gebeuren. Koopt één van u beiden de woning of moet de woning aan iemand anders worden verkocht? Als één van de partners in het huis blijft wonen moet diegene de ander uitkopen. De woning moet daarvoor worden getaxeerd. Er moet wel voldoende geld beschikbaar zijn om de andere partner uit te kopen. Als het niet lukt om het financieel rond te krijgen moet de woning worden verkocht. Eventuele winst of restschuld wordt dan verdeeld over beide partners.

Schulden

Als er sprake is van een schuld moet ook de schuld verdeeld worden. Dat geldt voor een hypotheekschuld, maar ook voor andere schulden zoals kredieten, creditcards of schulden bij postorderbedrijven. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd worden de schulden over beide partners verdeeld. Elke partner is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Dat wil zeggen dat als één van beide ex-partners niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, de schuldeiser bij de andere ex-partner kan aankloppen voor de volledige schuld. Betaalt u die schuld, dan kunt u weer aankloppen bij de andere partner.
Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden ligt het anders, dan worden de schulden verdeeld zoals is afgesproken in de akte van huwelijkse voorwaarden.

Inboedel

De inboedel van het huis: de meubels, de wasmachine, de potten en pannen, maar ook kleine dingen zoals bestek en servies moeten ook worden verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moet de inboedel eerlijk worden verdeeld over beide partners. U kunt daarover in het convenant andere afspraken maken, zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de ene partner de inboedel van het huis krijgt en de andere partner bijvoorbeeld de caravan. Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd hangt de verdeling van de inboedel af van wat er is afgesproken.

Verzekeringen

Tot slot moeten de verzekeringen worden geregeld, zoals een levensverzekering, een beleggingsverzekering, een autoverzekering, een studieverzekering en een inboedelverzekering. Sommige verzekeringen hebben een waarde, zoals levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen. Die waarde wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. De afkoopwaarde is de waarde van de verzekering op de datum van verdeling.

Tot slot

De manier waarop de verdeling tot stand zal komen ligt aan de trouwvorm: bij gemeenschap-van-goederen moet alles gelijk worden verdeeld. Bij huwelijkse voorwaarden is de verdeling anders, maar komt het ook voor dat afgesproken wordt dat ingeval van echtscheiding zal worden verdeeld “als ware men in gemeenschap van goederen gehuwd”. Raadpleeg uw akte van huwelijkse voorwaarden. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Een gespecialiseerd advocaat kan u hier meer informatie over geven.