Heeft u al een verdeling afgesproken? of een lijst gemaakt van alle spullen die verdeeld moeten gaan worden?

Als u gaat scheiden dan zult u ook afspraken moeten maken over de verdeling van de inboedel. Hoe de verdeling verloopt hangt in de eerste plaats af van de vraag of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op grond van huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moet u alles 50-50 verdelen. Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden dan is in de akte van huwelijkse voorwaarden vastgelegd wat van wie is en wat u moet verdelen. Bij huwelijkse voorwaarden is het meestal zo dat de spullen die al van u waren voor het huwelijk ook van u blijven, en de spullen die gemeenschappelijk zijn gekocht 50-50 verdeeld moeten worden.

Verknochte goederen

Dat geldt alleen niet voor zogenaamde verknochte goederen. Dat zijn bijzondere persoonsgebonden spullen zoals sieraden en kleding. Ook een ontvangen erfenis of schenking is niet altijd automatisch voor de helft van de ander.

Lijst maken van inboedel

De verdeling begint met het maken van een lijst. Ieder schrijft op wat er is en wie aanspraak kan maken op de spullen. Vergelijk de lijsten en spreek af wie wat meeneemt. Probeer dit altijd in onderling overleg te regelen. Komt u er namelijk niet uit dan zal een taxateur de waarde moeten bepalen en zal uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken en de verdeling vast stellen. Dat brengt veel extra – vaak onnodige – kosten met zich mee. Alleen als het gaat om spullen met een aanzienlijke waarde, bijv. dure kunst en antiek, kan het inschakelen van een taxateur en een rechter soms wel de juiste weg zijn.
Let er altijd op dat de kosten tegen de baten op blijven wegen. Het heeft geen zin om een taxateur te laten komen voor een uurtarief dat hoger ligt dan de waarde van de spullen.

Verdeling inboedel vastleggen in convenant

Zodra de verdeling is afgesproken kan dit worden vastgelegd in een convenant. Als u het samen niet eens kunt worden over de verdeling dan kan dit worden voorgelegd aan de rechter.