Heeft u al afgesproken wie er in uw huis blijft wonen? Heeft u een koopwoning of een huurwoning?

Het is een van de lastigste zaken om rond te krijgen bij een echtscheiding: de verdeling van het huis. Vooral als het om een koopwoning gaat kunnen de gemoederen heet oplopen, het gaat vaak om veel geld.

Woning wordt verkocht

Uit een onderzoek van het Nibud blijkt dat bij een derde van de echtscheidingen beide partners verhuizen. Dat geldt zowel voor huurwoningen als koopwoningen. De huur van een huurwoning kan gewoon worden opgezegd, en een koopwoning wordt dan verkocht. De overwaarde wordt meestal 50-50 verdeeld over beide partners, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.

Eén van beiden blijft in de woning

Maar in de meeste gevallen blijft een van beide partners in de woning wonen en zal de ander dus op zoek moeten gaan naar een andere woning. Gaat het om een huurwoning dan heeft de partner die in de woning blijft recht op voortzetting van de huurovereenkomst, ook al heeft de andere partner indertijd het huurcontract gesloten. Gaat het om een koopwoning dan is van belang of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op grond van huwelijkse voorwaarden. Bij gemeenschap van goederen moet u alles 50-50 verdelen, dus ook de koopwoning en de hypotheekschuld. Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden dan is in de akte van huwelijkse voorwaarden vastgelegd van wie de koopwoning en hypotheekschuld is.

Uitkopen uit koophuis

De meeste problemen doen zich voor als u een koopwoning heeft. Als een van de partners graag in de woning wil blijven wonen dan is dat natuurlijk alleen mogelijk er genoeg geld is om alleen de hypotheek te betalen en de ander uit te kopen. Vraag uw bank of hypotheekadviseur tijdig om advies om de mogelijkheden te verkennen. Is het financieel niet haalbaar dan zal de woning moeten worden verkocht. Vervolgens zal de hypotheek worden afgelost en de overwaarde onderling worden verdeeld. Komt u er niet uit dan kan de rechter beslissen wie in de woning mag blijven.

Bijleenregeling

Als er geld vrijkomt uit de verkoop van de woning en u wilt na de echtscheiding een nieuwe woning kopen, hou dan rekening met de zogenaamde bijleenregeling. Dat houdt in dat u de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de woning in uw volgende woning moet investeren. Doet u dat niet dan heeft u hypotheekrenteaftrek over het leningbedrag ter grootte van het bedrag van de overwaarde.

Aansprakelijkheid hypotheekschuld

Let er goed op dat als u na de echtscheiding niet de woning krijgt toebedeeld dat u er voor zorgt dat u met de bank regelt dat u ook niet langer aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld. U kunt dat met uw ex-partner en de bank afspreken. Zodra de bank u niet langer mede aansprakelijk houdt voor de hypotheekschuld kunt u de bank ook vragen schriftelijk toestemming te geven uw naam uit de hypotheekakte door te halen. De notaris maakt dan een royementsakte waarmee bij het Kadaster de hypothecaire registratie wordt aangepast.